IK BEN TEGENWOORDIGHEID
 
"IK BEN"
 

Saint Germain:
“Het ware begrip van de IK BEN tegenwoordigheid is het belangrijkste begrip, dat de mensen ooit kunnen hebben”.

In deze verkorte versie van “IK BEN” aanroepingen vind je krachtige zinnen die je kunnen helpen bij jouw transformatieproces.
Wanneer jij klaar bent om de God in jou terug te vinden dan zul je de kracht in deze aanroepingen voelen.

Begin iedere dag eens een aantal keren in jezelf of hardop te zeggen:
“IK BEN LIEFDE”
En kijk eens wat het met jou doet.

Voor meer informatie kun je me mailen en voor verdieping raad ik het volgende boek aan:
REDEVOERINGEN OVER DE “IK BEN TEGENWOORDIGHEID”.
GEDICTEERD AAN GODFRÉ RAY KING
DOOR
MEESTER SAINT GERMAIN

“Niets kan iemand in zo’n grote mate zegenen als het bewuste begrip van dit scheppende woord”.
IK BEN = DE VOLLE WERKING VAN GOD
Ik ben de weg, de waarheid en het leven = de erkenning van de enige macht:
God in actie, diep in jou.

Dankbaarheid tonen is zeer belangrijk om meer van het goede te creëren in het leven. Wanneer de Christusenergie gevoeld wordt spreek dan ook dank uit:
IK LOOF U EN IK AANVAARD HET LICHT VAN UW TEGENWOORDIGHEID, DE VOLLEDIGE IK BEN ACTIVITEIT!

"IK BEN"

Hieronder volgen een aantal aanroepingen voor de beginnende student:

Aanroeping van de IK BEN aan het begin van de dag/ Voor volmaakte omstandigheden:
MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID, KOM TEVOORSCHIJN.
IK BEVEEL DE IK BEN ZICHZELF TE BEVESTIGEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE EVENWICHT, DAT ALLES BEHEERST.
IK BEN DE ENIGE INTELLIGENTIE EN TEGENWOORDIGHEID DIE HANDELT.

Om te erkennen dat alles ÉÉN is:
IK BEN HIER EN IK BEN DAAR EN IK BEN OVERAL.

Nog meer aanroepingen van de IK BEN:
IK BEN GOD IN ACTIE.
IK BEN WAT IK WENS TE ZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE.
IK BEN DATGENE WAT IK WENS TE CREËREN.
IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.
IK BEN STEEDS LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID AAN HET LICHT.
IK BEN DE OPEN DEUR, DIE NIEMAND KAN SLUITEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE BEGRIP IN WERKING.
IK BEN DE VERLICHTING VAN IEDEREEN DIE NAAR ME KIJKT.
IK BEN DE ZUIVERE INSPIRATIE.
IK BEN DE ZUIVERE OPENBARING VAN ALLES WAT IK WENS TE WETEN.
IK BEN HET OPGESTANE WEZEN DAT IK NU WENS TE ZIJN.
IK BEN NU MIJN EEUWIGDURENDE BEVRIJDING VAN ALLE MENSELIJKE ONVOLMAAKTHEID.
IK BEN DE ENERGIE DIE IK BIJ ELKE HANDELING GEBRUIK.
IK BEN HET LICHT DAT ELKE CEL VAN MIJN WEZEN VERLICHT.
IK BEN MIJN KRACHT, MIJN VOLMAAKTE BEGRIP.
IK BEN DE WAARHEID, DIE MIJ NU VOLMAAKTE VRIJHEID SCHENKT.

Voor het oplaaien van de drievoudige Goddelijke vlam:
IK BEN HET SCHEPPENDE VUUR.

Voor het opladen van eten en drinken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DIT WATER/VOEDSEL OPLAADT MET LEVENGEVENDE KRACHT. IK NEEM DIT VOLLEDIG IN MIJ OP. HET HERNIEUWT MIJN LICHAAM EN ZORGT VOOR VOLMAAKTE GEZONDHEID EN EEUWIGE JEUGD.

Bij gebrek aan energie:
IK BEN DE ONUITPUTTELIJKE ENERGIE EN INTELLIGENTIE, DIE MIJ ONDERSTEUNT.

Voor bescherming:
IK BEN DE BESCHERMENDE RING (OF GORDEL)…. OOK ROND EEN ANDER.
IK BEN ONOVERWINNELIJK BESCHERMD TEGEN ELKE ONVOLMAAKTE SUGGESTIE.

Bij de geringste verstoring/Bij disharmonie/valse spiritualiteit waar dan ook:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.
IK BEN HIER DEGENE DIE BEVEELT.
HIER! IK SLUIT MIJN DEUR, JIJ BLIJFT BUITEN!
IK BEN OPGEWASSEN TEGEN ELKE PLOTSELINGE VERSTORING.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DOOR NIETS VERSTOORD KAN WORDEN.
IK BEN DE HEERSENDE TEGENWOORDIGHEID EN IK HOU MIJN BEWUSTZIJN HIEROP GERICHT.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE HARMONIE EN STILTE VAN HET EGO BEVEELT.
IK BEN DE VOLMAAKTE HARMONIE VAN MIJN GEDACHTEN, GEVOELENS EN HANDELINGEN.

Voor extra bescherming:
GOD BESTUURT DIT VLIEGTUIG, AUTO, FIETS ETC.
IK BEN DE BESCHERMENDE TEGENWOORDIGHEID.

Nadat iets besproken dient te worden:
IK BEN DE HARMONISCHE TEGENWOORDIGHEID DIE ALTIJD DOORDRINGT IN EENDER WELKE OMSTANDIGHEDEN.

Vergiffenis:
IK BEN DE WET VAN VERGEVING EN DE VERTERENDE VLAM VAN ELKE DISHARMONISCHE HANDELING VAN HET MENSEIJK BEWUSTZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VERGIFFENIS IN DE GEEST EN HET HART VAN IEDER KIND VAN GOD.
IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, DIE DE GEDACHTEN EN HET HART VAN ALLE MENSEN VULT.

Bij bezoek:
IK BEN DE ZUIVERE STRALING VAN GODDELIJKE LIEFDE. IK OMHUL DEZE MENSEN MET DIT GEWAAD WANNEER ZE KOMEN EN WANNEER ZE GAAN.
IK BEN DE VERLICHTING VAN DEZE KAMER.

Bij fysieke en emotionele ongemakken:
IK BEN DE ADEMHALING DIE EVENWICHT BRENGT.
IK BEN DE VOLMAAKTHEID VAN DEZE PERSOON.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VOLMAAKTE GEZONDHEID.
IK BEN OP DIT OGENBLIK DE VERHEFFING VAN DIT FYSIEKE LICHAAM.
IK BEN DE VOLMAAKTE WERKING VAN ELK ORGAAN EN ELKE CEL IN MIJN LICHAAM.
IK BEN NU DE VOLMAAKTE GEZONDHEID IN ELK ORGAAN VAN MIJN LICHAAM.

Verzoek om veranderingen/ Om wensen te verwezenlijken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE WONDEREN VERRICHT IN ALLES WAT IK NODIG HEB.
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE IN MIJN LEEFWERELD HANDELT.

Om iets terug te vinden:
IK BEN HET INTELLIGENTE EN ALZIENDE OOG, DAT DIT VINDT.

Voor financiële overvloed:
IK BEN DE GODDELIJKE OVERVLOED, DIE IK IN HANDEN HEB OM VANDAAG TE GEBRUIKEN.

Het uitsluiten van menselijk verlangen:
IK BEN HET ZUIVERE DENKVERMOGEN VAN GOD.

Loslaten van een negatief patroon of gedachte:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN, ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.

Voor ondersteuning van anderen:
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE

Voor heling:
IK BEN DE ENIGE HELENDE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN HET LICHT DAT IEDERE MENS OP AARDE VERLICHT.
IK BEN BEKWAAM OM DIT TE DOEN.
IK BEN NU DE ZICHTBARE VERLICHTING DOORHEEN DIT LICHAAM.
IK BEN DAAR DE VOLMAAKTE MANIFESTATIE.

Voor het reinigen van kleding, huis etc.:
IK BEN HIER DE TEGENWOORDIGHEID, DIE MIJN KLEDING EN MIJN HUIS VOLMAAKT VLEKKELOOS HOUDT.

Voor het gaan slapen:
DOOR DE MACHTIGE KRACHT EN INTELLIGENTIE DIE IK BEN, HANDEL IK VERDER, TERWIJL MIJN LICHAAM SLAAPT.

Mail me voor meer info: jozetterobben@gmail.com
Namasté, Jozette