DE ZEVEN HEILIGE VLAMMEN, STERK GENEZENDE MEDITATIES.

Deze meditaties zijn uit het boek "De zeven heilige vlammen" van Aurelia Louise Jones.

Er zijn zeven hoofdstralen. Het is heilzaam wanneer je je elke dag richt op de energieën van de zeven hoofdstralen die op die dag vanuit de scheppingsbron de planeet overspoelen. Alle energieën van de Zeven Stralen overspoelen de planeet dagelijks, maar elke dag van de week heeft één van de stralen de overhand. Wanneer jullie zo met de stralen werken, zal jullie dat je leven lang op een heel krachtige manier helpen om de energieën in je chakra's in balans te houden en zullen jullie veel evenwichtiger en gracieuzer worden.

De eerste straal.

 • Maandags is de Koningsblauwe Straal van de Wil van God sterker.
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Almacht, bescherming, vertrouwen, de wil van God door middel van de macht van de Vader.
 • Bijbehorend chakra: Keel
 • Kleur: Blauw
 • Bijpassende kristallen: Lapis, Lazuli, Saffier, Borniet, Blauwe Agaat.
 • Meester van de eerste straal: Meester El Morya

De tweede straal.

 • Zondags is de Gele Straal van Wijsheid, Verlichting en de geest van God sterker. 
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Verlichting, wijsheid, alwetendheid, begrip door liefde, waarneming, bevattingsvermogen, schepping, onderscheid en het activeren van de geest van God.
 • Bijbehorend chakra: Kruin
 • Kleur: geel
 • Bijpassende kristallen: Tijgeroog en Goudtopaas
 • Meester van de tweede straal: Meester Lanto

De derde straal.

 • Dinsdags is de Roze Straal van Goddelijke Liefde sterker. 
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Onvoorwaardelijke liefde, alomtegenwoordigheid, mededogen, ware broederschap, liefdadigheid, handelen vanuit liefde, de liefde van de Heilige Geest. Ook initiaties van het hartchakra.
 • Bijbehorend chakra: Hart
 • Kleur: roze
 • Bijpassende kristallen: Rozenkwarts en Robijn
 • Meester van de derde straal: Meester Paul de Venetiaan.

De vierde straal.

 • Vrijdags is de zuivere, verblindende Witte Straal van Zuiverheid van de Ascensievlam sterker.
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Zuiverheid, heelheid, Christusbewustzijn en Godrealisatie door het bewustzijn van de Goddelijke moeder.
 • Bijbehorend chakra: Stuit
 • Kleur: wit
 • Bijpassende kristallen: Azuriet, Sneeuwkwarts
 • Meester van de vierde straal: Meester Serapis Bey.

De vijfde straal.

 • Woensdags is de Smaragdgroene Straal van de Goddelijke Vlam van Genezing, Vorm krijgen en Overvloed sterker.
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Genezing op alle niveaus, waarheid, standvastigheid, scheppen door middel van manifestatie, Goddelijke overvloed via het onberispelijke hart van Maria.
 • Bijbehorend chakra: Derde oog
 • Kleur: groen
 • Bijpassende kristallen: Smaragd, Jade, Chrsopraas, Robijn in Zosiet.
 • Meester van de vijfde straal: Meester Hilarion

De zesde straal

 • Donderdags is de Gouden Straal van de Vlam van Opstanding sterker.
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Verspreiden van de liefde van Christus, onzelfzuchtige dienstbaarheid aan God en de mens, toewijding aan de medemens, geestelijke aanbidding door devotie en eerbied.
 • Bijbehorend chakra: Solar plexus
 • Kleur: paars en goud
 • Bijpassende kristallen: Citrien, Pyriet, geel Calciet
 • Meesters van de zesde straal: Meester Sananda en Vrouwe Nada (Jezus en Maria Magdalena)

De zevende straal

 • Zaterdags is de doordringende Violette Straal van Transmutatie en Vrijheid sterker..
 • Voornaamste eigenschappen en werking: Vrijheid, transmutatie, transformatie, diplomatie, ceremonie en toepassing van de wetenschap van zuivere alchemie.
 • Bijbehorend chakra: Zetel van de Ziel (2e chakra)
 • Kleur: violet
 • Bijpassende kristallen: Amethist, paars Fluoriet
 • Meester van de zevende straal: Meester Saint Germain.

Overige meditaties: