HET PARADIJS OP GAIA ERVAREN DOOR

ASCENSIE BINNEN HET FYSIEKE LICHAAM.

Het is in deze tijd op Gaia mogelijk om binnen het fysieke lichaam ascensie te bereiken. De voorwaarde om ascensie te bereiken is jouw wil om dit te realiseren.

Jouw wil om alle trillingen van menselijke scheppingen die onzuiver van aard zijn los te laten en je weer volledig te verbinden met jouw Goddelijk blauwdruk.

Dit gaat over het erkennen van jouw Goddelijke Zijn. Erkennen dat de disbalans die nog aanwezig is, getransmuteerd mag worden. Je kiest ervoor om deze disbalans te zuiveren.

Ascensie bereiken in een fysiek lichaam betekent dat je volledig in harmonie met jeZelf en jouw omgeving kunt leven in jouw menselijke tempel.

Je erkent jouw God in actie.
Het pad richting Ascensie kan uitdagend zijn, daarbij mag je me altijd om ondersteuning vragen.